Кандидатот за претседател на Македонија, Бларим Река денес стана министер во новата влада на Косово

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Почитувани граѓани,

Денес, со најголема одговорност и
експресна посветеност, ја прифатив
официјалната позиција на министерот за
европска интеграција, во новата влада на
Република Косово.

Како што процесот на интеграции е долг,
комплициран и со многу предизвици,
волјата на општеството општо, да биде
дел од ЕУ, е веројатно главната сила која
ќе го однесе Косово понатаму. Преку
отворена комуникација со вас, со
претставниците на граѓанското
општество и новинари, имам силна верба
дека заедно ќе ги избереме најдобрите
начини за остварување на нашата
европска иднина.

Агендата на Министерството за европска
интеграција ќе биде одредена со
потребата за слободно движење на
студентите, уметниците, уметниците и
сите косовски граѓани, регионалното
партнерство преку функционален
договор и добро партнерство за мировен
Балкан. Вашата вера живее со резултати,
во кои заедно ќе уживаме.

Blerim Reka

Qytetarë të nderuar, Sot, me përgjegjësinë më të lartë dhe përkusht… imin e shprehur, pranova detyrën zyrtare të Ministrit të Integrimit Evropian, në qeverinë e re të Republikës së Kosovës. Derisa procesi i integrimeve është i gjatë, i ndërlikuar dhe me shumë sfida, vullneti i shoqërisë në përgjithësi, për të qenë pjesë e BE-së, është mbase forca kryesore që do ta çoj Kosovën tutje.

Сподели.