Импресум

Главен и одговорен уредник на “Сигнал”:

Јован Нечовски

Редакција:

Јован Нечовски (информативна)
Филип Ѓеорѓиев (информативна)
Јовица Наумковски (спорт)

Уредник на емисија “Во кратки црти”:

Никола Цветкоски

Колумнисти:
* Истите пишуваат колумни по претходно постигнат договор со редакцијата и нивните ставови се само нивни и не се ставови искажани од медиумот

Благојче Атанаскоски
Ивица Томовски
Филип Ѓорѓиев

Контакт:

sezasport.mk@gmail.com